Disclaimer

Elke vorm van (her)publicatie van (een deel van) de inhoud van de site seksgids.nl zonder voorafgaande toestemming van de auteur is nadrukkelijk verboden.

De informatie is vrijblijvend. De auteur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door gebruik of onvolledigheid van de aangeboden informatie. Raadpleeg bij medische of psychische problemen de huisarts.