Is de clitoris een knopje?

clitoris

De clitoris is niet alleen het knopje, maar veel meer. 90% van de clitoris is niet waarneembaar en bevindt zich onder de huid. Het knopje is ongeveer 10% van de gehele clitoris. Dus het knopje is niet de gehele clitoris, maar zeker wel een onderdeel.