Grooming

grooming

Grooming is vooral online een groot probleem bij internettende jongeren. Je spreekt van grooming als jongeren met de gedachte om seksueel contact te hebben worden benaderd door onbekende. Het vertrouwen wordt geprobeerd gewonnen te worden, hier zijn voornamelijk jongeren gevoelig voor aangezien niet direct de gevaren worden ingezien. Je hebt 2 soorten grooming, online en niet online. Offline grooming wordt vaak gezien als kinderlokken en is een onderdeel van cybersex, waar online gesproken wordt over digitaal kinderlokken.

Herken grooming

Het herkennen van grooming is niet altijd makkelijk. Vaak is het een lang proces waar je vertrouwen in wordt gewonnen en je je speciaal voelt. Stapje voor stapje gaat dit verder en wordt de druk verhoogd. Dit kan vooral voor jongeren als beklemmend gevoeld worden. Daarnaast gebeurt alles anoniem en geheim, hierdoor is het voor ouderen moeilijk erachter te komen. Vertrouw je het online niet en wordt je lastig gevallen? Benader dan de politie of je ouders, maak het bespreekbaar en laat het niet verder uit de hand lopen.

Meld grooming

Grooming is uiteraard strafbaar, dit staat beschreven in artikel 248e van het strafrecht. Helaas is de pakkans niet groot, omdat daders zich verschuilen achter het internet. Gelukkig kan de politie steeds meer qua internetbeveiliging, waardoor de pakkans steeds groter wordt.