Seksuele Grensoverschrijding

seksuele grensoverschrijding

Seksuele grensoverschrijding is niet alleen bij fysiek ongewenst seksueel gedrag, ook een seksueel getinte opmerking valt onder seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ongewenst seksueel gedrag, zoals een ongewenste kus, een schunnige opmerking en/of een ongewenste aanraking kan soms voor onduidelijkheden zorgen. Het is daarom erg belangrijk dat jezelf je eigen grenzen aangeeft. Hoe onschuldig de situatie soms ook is het is belangrijk om voor jezelf op te komen.

Situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Iedereen kan een situatie overkomen dat seksueel grensoverschrijdend aanvoelt. Dit geldt zowel voor heteroseksuelen, homoseksuelen, transseksuelen en biseksuelen. De situaties waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag naar voren kan komen zijn uiterst divers. Zo kan je seksueel grensoverschrijdend gedrag ervaren op de werkvloer, in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan of gewoon door je vrienden of vriendinnen. De situaties zijn vaak onduidelijk en soms weet je niet eens zeker of het opzettelijk of niet is. Geef daarom altijd duidelijk aan waar je grens ligt.

Seksuele dwang

Het onder druk zetten van iemand om seksuele handelingen te verrichten of er naar kijken valt onder seksuele dwang. Vooral bij mannen en vrouwen die onder invloed zijn van drank en/of drugs komt seksueel wangedrag vaker voor. Belangrijk is dat je je nooit onder druk laat zetten om seksuele handelingen te verrichten. Ook groepsdruk speelt helaas hierin soms een rol.