Anticonceptie

anticonceptie

Op deze pagina kun je alles vinden over het onderwerp “Anticonceptie“. Vind informatie over de diverse anticonceptiemiddelen en anticonceptiemethoden. Ook is er aandacht voor noodanticonceptie.

Anticonceptie is het verzamelwoord voor anticonceptiemiddelen en anticonceptiemethoden die voorkomen dat de eicel bevrucht wordt door de zaadcel. Met anticonceptie voorkom je dus zwangerschap. Via anticonceptie heb je als vrouw de mogelijkheid om een zwangerschap te plannen en te voorkomen. Elke vrouw heeft de keuze om te bepalen voor welke van de anticonceptiemiddelen zij kiest, daarnaast zijn er nog vele anticonceptiemethodes.

Welke anticonceptiemiddelen kan je gebruiken?


Welke Anticonceptiemethodes zijn er?


Voor welke anticonceptie kies jij?

Geen vrouw is hetzelfde, er zijn daarom veel verschillende anticonceptie mogelijkheden. Hierdoor heb je een grote kans dat je een specifiek middel vindt voor jouw persoonlijke situatie.